‏gRPC چیه و چطور کار میکنه؟

‏gRPC چیه و چطور کار میکنه؟
قبلا از شروع این فصل بهتره قسمت‌های قبل درباره HTTP/2 و پروتوباف رو مط...