آموزش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در سی شارپ با ML.NET

آموزش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در سی شارپ با ML.NET
تو این پست یه منبع برای یادگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با سی شارپ...