پیاده سازی Multithreading در Node.js

پیاده سازی Multithreading در Node.js
پس از انتشار نسخه 13 Node.js، قابلیت Multithreading به آن اضافه شد...