بهتره که با Data Binding آشنا بشی !

بهتره که با Data Binding آشنا بشی !
شاید برای شما سوال پیش اومده باشه که Data Binding در برنامه نویسی اندر...