Qt Creator و ساخت پروژه

Qt Creator و ساخت پروژه
برنامه Qt Creator نام IDE همراه Qt است که برای نوشتن برنامه های و طراح...