نکاتی کوتاه در C++: rvalues

نکاتی کوتاه در C++: rvalues
یکی از مواردی که ممکنه برای بعضی توی برنامه نویسی c++ کمی نامهوم باشه،...