آموزشcrawl(خزش در وب) با پایتون

آموزشcrawl(خزش در وب) با پایتون
توی این پست میخایم آموزش بدیم که چطوری با پایتون اطلاعات قسمتی از سایت...