دوره crawl(خزش در وب)با پایتون-قسمت 2

دوره crawl(خزش در وب)با پایتون-قسمت 2
قسمت2 از دوره ی crawl رو براتون آپلود کردم! توی این قسمت سعی شده که یک...