چه زمانی segmentation fault رخ میدهد؟

چه زمانی segmentation fault رخ میدهد؟
خطای segmentation fault یکی از متداول ترین خطا ها در زبان سی و سی پلاس...