تعریف ۱- معماری نرم افزار ۲- الگوی معماری نرم افزار و ۳- الگوی طراحی نرم افزار .. و مصاحبه های جذب برنامه نویس!

جاهایی که میرفتم مصاحبه معمولا سوالاتی رو میپرسن که یسریهاش با مفاهیم...