تست نرم افزار چرا انقدر مهمه و بهش پرداخته میشه؟!

تست نرم افزار چرا انقدر مهمه و بهش پرداخته میشه؟!
در این مقاله ما به اهمیت تست و چرا اینکه باید به این سمت برویم که تست...