راهنمای نوشتن کدهای تمیزتر در برنامه نویسی

راهنمای نوشتن کدهای تمیزتر در برنامه نویسی
مارتین فولر ( متخصص طراحی و آنالیز برنامه‌نویسی شیءگرا ) جمله ای داره...