یک پروژه اسپرینگ بوت رو بدون تامکت اجرا کنید

بیایید یک پروژه spring-boot رو بدون هیچ چیزی به جز جاوا ،اجرا کنیم