فریم‌ورک tailwind چطوری css نوشتن رو به صفر می‌رسونه ؟

فریم‌ورک tailwind چطوری css نوشتن رو به صفر می‌رسونه ؟
تیلویند یک فریم‌ورک css هست که با استفاده از اون می‌تونید تقریبا نوشتن...