فرمت " Tisc. " چیست ؟ چرا فایل های من باز نمیشن ؟ آیا ویروسه ؟! راهکار و توضیح کامل

فرمت " Tisc. " چیست ؟ چرا فایل های من باز نمیشن ؟ آیا ویروسه ؟! راهکار و توضیح کامل
ویروسی خطرناک و هزینه ساز که ممکنه هر آدمی بهش مبتلا شه . بیا یاد بگیر...