چگونه با کمک پایتون، تصویر ابر کلمات توییتری ساختم! (مبتدی)

چگونه با کمک پایتون، تصویر ابر کلمات توییتری ساختم! (مبتدی)
راهنمای خیلی مبتدیانه برای ساخت ابر کلمات توییتر با کمک پایتون