چطور vsftpd را در Linux Ubuntu 16.04 (یا 18.04) روی پوشه یک کاربر تنظیم کنیم؟

چطور vsftpd را در Linux Ubuntu 16.04 (یا 18.04) روی پوشه یک کاربر تنظیم کنیم؟
چطور با استفاده از vsftpd بر بستر اف تی پی به سرور لینوکس اوبونتو و فق...