مفاهیم پایه جاوا اسکریپت - متغیرها و ثابت ها

مفاهیم پایه جاوا اسکریپت - متغیرها و ثابت ها
متغیرها (Variables) یکی از پایه ای ترین مباحث در زبان جاوا اسکریپت و ن...