اینترو (intro) در اندروید بدون نیاز به استفاده از لایبراری

اینترو (intro) در اندروید بدون نیاز به استفاده از لایبراری
شاید شما هم مثل من از اون دسته افرادی باشید که خیلی دوست ندارن اپلیکیش...