عملگر walrus در پایتون =: (walrus operator)

عملگر walrus در پایتون =: (walrus operator)
توی این پست قراره نحوه استفاده از عملگر walrus در پایتون رو بهتون یاد...