چگونه برنامه نویسی تحت وب یاد بگیریم ؟

چگونه برنامه نویسی تحت وب یاد بگیریم ؟
چند قدم ساده برای یادگیری برنامه نویسی تحت وب