چت بات کرونا در WhatsApp. آموزش ساخت بات واتس اپ با پایتون

چت بات کرونا در WhatsApp. آموزش ساخت بات واتس اپ با پایتون
مشغول کار روی پایان نامم بود که متاسفانه ویروس کرونا تو ایران همه گیر...