زامارین چیست؟

زامارین چیست؟
در این نوشته به بررسی زامارین و ساختار آن می‌پردازیم