تعداد کل لایک ها: ۷

الان لاراول کار می‌کنم ولی هنوز سایتم همونه https://Rp76.ir
اینجا نیاید! بیاید اینجا:https://virgool.io/@biname و شایدم اینجا : alirezaahani.blog.ir
هر که را شد همت عالی پدید//هر چه جست آن چیز، حالی شد پدید هر که را یک ذره همت داد دست // کرد اورا خورشید زان ذره پست//// ایمیل : ahmdparsh129+vir@gmail.com دیسکورد : mmdbalkhi#1053
برنامه نویس از سال 1370 - متخصص و علاقه مند به بانکهای اطلاعاتی مخصوصا MS SQL Server - علاقه مند به بلاک چین(بی سواد علاقه مند)-مدیر فنی و عضو هیات مدیره بامداد