آموزش جاوا-آموزش Data Type و دستورات If و Else در Java

برای شما

سلام عزیزان… با آموزش جاوا همراه ما باشید

آموزش انواع Data Type در Java

متغیر یا به انگلیسی variable اسمی است که به ناحیه ای در حافظه تخصیص می یابد و نقش ظرف را برای نگهداری مقداری در حافظه ایفا می کند. در کل سه نوع متغیر در Java وجود دارد که عبارتند از: 1. محلی که داخل بدنه ی یک متد قابل دسترسی است (local) 2. متغیری که متعلق به نمونه ای از کلاس می باشد و داخل کلاس اما بیرون از بدنه ی متد تعریف شده اند (instance) 3. متغیرهای با مقادیر ثابت و مشترک بین نمونه های مختلف ساخته شده از روی کلاس (static).

به طور کلی دو نوع داده ای در Java وجود دارد که عبارتند از: اولیه نظیر short، long و ..(primitive) و غیراولیه یا ارجاعی نظیر آرایه، کلاس یا interface (non primitive).

شرح متغیر یا Variable در آموزش جاوا

متغیر یا Variable اسم آن ناحیه ای از حافظه است که برای ذخیره مقدار معینی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، متغیر صرفا اسم مکانی در حافظه ی رایانه است. واژه ی انگلیسی آن ترکیبی از دو کلمه ی vary + able به معنای قابل تغییر می باشد.

شرح متغیر یا Variable
شرح متغیر یا Variable
1int data=50;//Here data is variable

انواع متغیر در جاوا

در کل سه نوع متغیر در جاوا وجود دارد:

 • متغیر محلی/local که داخل بدنه ی متد تعریف می شود
 • متغیری که متعلق به نمونه ی از کلاس می باشد و داخل کلاس اما بیرون از بدنه ی متد تعریف می شود/instance variable
 • متغیری با مقدار یکسان در تمامی نمونه های کلاس/static variable

متغیر محلی یا Local variable

یک متغیر که داخل بدنه ی متد تعریف شده باشد در اصطلاح متغیر محلی خوانده می شود.

متغیر نمونه یا Instance variable

یک متغیر که داخل بدنه ی کلاس و خارج از بدنه ی متد تعریف شده باشد. این متغیر در اصطلاح instance variable خوانده می شود. توجه داشته باشید که متغیر نام برده با کلیدواژه ی static علامت گذاری نمی شود.

متغیر static

یک متغیر که با کلیدواژه ی static نشانه گذاری می شود در اصطلاح متغیر static خوانده می شود و بین تمامی نمونه های ساخته شده از روی کلاس مشترک می باشد.

مثال کاربردی جهت درک انواع متغیر و کاربرد آن ها در جاوا

1234567class A{ 
int data=50;//instance variable 
static int m=100;//static variable 
void method(){ 
int n=90;//local variable 
} 
}//end of class

انواع داده ای در زبان Java

انواع داده ای یا data types عبارت است از انواع مقدار نظیر متن، عدد و غیره .. که در متغیر قابل ذخیره می باشد. در زبان Java، انواع داده ای به دو گروه تقسیم می شوند:

 1. انواع داده ای اولیه/primitive نظیر بولی و غیره .. .
 2. انواع داده ای غیراولیه یا ارجاعی نظیر آرایه و رشته و غیره …

چرا نوع داده ای char 2 بایت را در حافظه اشغال می کند و \u0000 چیست؟

در شرح علت آن باید گفت که جاوا از سیستم کد گذاری یونیکد و اسکی بهره می گیرد. مقدار \u0000 پایین ترین بازه ی سیستم یونیکد محسوب می باشد. جهت دریافت اطلاعات دقیق تر به مبحث بعدی مراجعه نمایید.

مثال کاربردی از استفاده ی متغیر در Java: جمع دو عدد

1234567class Simple{ 
public static void main(String[] args){
int a=10; 
int b=10; 
int c=a+b; 
System.out.println(c); 
}} 

مثالی کاربردی 2 از استفاده ی متغیر در جاوا (قرار دادن مقداری از نوع خاص در متغیری از نوع دیگر)

12345678class Simple{ 
public static void main(String[] args){ 
int a=10; 
float f=a; 
System.out.println(a); 
System.out.println(f); 
}
}

خروجی:

10

10.0

مثال کاربردی 3: تبدیل نوع یا Typecasting

12345678class Simple{ 
public static void main(String[] args){ 
float f=10.5f; 
//int a=f;//Compile time error 
int a=(int)f; 
System.out.println(f); 
System.out.println(a); 
}}

خروجی:

10.5

10

مثال کاربردی 4 : وضعیت سرریز یا overflow

1234567class Simple{ 
public static void main(String[] args){ 
//Overflow 
int a=130; 
byte b=(byte)a; 
System.out.println(a); 
System.out.println(b); }} 

خروجی:

130

-126

مثال کاربردی 5: جمع دو عدد با بازه ی کم

1234567class Simple{ 
public static void main(String[] args){ 
byte a=10; 
byte b=10; 
//byte c=a+b;//Compile Time Error: because a+b=20 will be int 
byte c=(byte)(a+b); 
System.out.println(c); }} 

آموزش دستورات If و Else در Java

دستور if : if یک دستور شرطی و کنترل روند اجرای برنامه است که به توسعه دهنده امکان می دهد تا شرط یا شروطی را بررسی کند و در صورت صحیح بودن شرط مورد نظر دستور یا عملیات خاصی را اجرا کند.

به عبارت دیگر دستور if یک شرط بولی را بررسی می کند: true یا false. در جاوا چندین دستور شرطی if به اشکال مختلف داریم که در زیر لیست آن ها را مشاهده می کنید:

 • دستور if
 • دستور if-else
 • دستور nested if
 • دستور if-else-if پله ای یا نردبانی

دستور IF در Java

دستور if یک شرط را بررسی می کند و چنانچه شرط برقرار (true) باشد، دستور درج شده در بدنه ی خود را اجرا می نماید.

دستور استفاده از if:

123if(condition){ 
//code to be executed 
} 

مثال کاربردی:

12345678public class IfExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int age=20; 
  if(age>18){ 
    System.out.print("Age is greater than 18"); 
  } 
} 
} 

خروجی:

Age is greater than 18

دستور IF-else در Java

دستور if-else در زبان Java یک شرط را بررسی می کند و چنانچه شرط صحیح باشد، دستور تعریف شده در بدنه ی if را اجرا می نماید و اگر این شرط غلط باشد، آنگاه دستور درج شده در بدنه ی else را اجرا می کند.

دستور استفاده از if-else:

12345if(condition){ 
//code if condition is true 
}else{ 
//code if condition is false 
}

مثال کاربردی:

12345678910public class IfElseExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int number=13; 
  if(number%2==0){ 
    System.out.println("even number"); 
  }else{
    System.out.println("odd number"); 
  } 
  } 
  } 

خروجی:

odd number

دستور if-else if پلکانی/نردبانی در Java

دستور if-else if پلکانی از میان چندین دستور یکی را که شرط آن برقرار و صحیح است را اجرا می کند و چنانچه هیچ یک از شروط تعیین شده در بدنه ی else if ها برآورده نشد در آن صورت دستور تعیین شده در else را اجرا می نماید.

دستور استفاده:

123456789101112if(condition1){ 
//code to be executed if condition1 is true 
//code to be executed if condition2 is true 
} 
else if(condition3){ 
//code to be executed if condition3 is true 
} 
... 
else{ 
//code to be executed if all the conditions are false 
} 

مثال کاربردی:

12345678910111213141516171819public class IfElseIfExample { 
public static void main(String[] args) { 
int marks=65; 
if(marks< 50){ System.out.println("fail");
}
else if(marks>=50 && marks< 60){ System.out.println("D grade");
}
else if(marks>=60 && marks< 70){ System.out.println("C grade");
}
else if(marks>=70 && marks< 80){ System.out.println("B grade");
}
else if(marks>=80 && marks< 90){ System.out.println("A grade");
}else if(marks>=90 && marks< 100){ System.out.println("A+ grade");
}else{
System.out.println("Invalid!");
    }
    }
    }

خروجی:

C grade

آموزش جاوا ادامه دارد

نویسنده مطلب: Diamond

منبع مطلب

به فکر سرمایه‌گذاری هستی؟

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام، سرمایه گذاری را تجربه کن. همین الان میتونی با لینک زیر ثبت نام کنی و ۱۰ درصد تخفیف در کارمزد معاملاتی داشته باشی

ثبت نام و دریافت جایزه
ممکن است شما بپسندید
نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.