شارژر لپ تاپ 20 ولت 7.5 آمپر ایسوس مدل ADP-150CH B

900.000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

شناسه محصول: 9668868 دسته:

توضیحات

سازگار با شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF FX505DD
 شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس FX505DD-AL134
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس FX505DD-BQ067T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G731GT

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505
 شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX505GD
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GM
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705GE

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705GD
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705GM
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705GT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG G531GT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG G731GT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-AL043T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DD-BQ122T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DD-BQ130T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DD-BQ089T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX505DD-BQ132T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-BQ223T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-EB73
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX505DT-AL087T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DD-BQ145T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-BQ051T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-AL086T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-BQ078T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-BQ143T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-AL107T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوسTUF Gaming FX505DT-AL108T
  شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-AL174T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-BQ023T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DU-AU024T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DU-AU023T
  شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DU
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DT-AL095T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DU-AU035T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DU-AU034T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DU-AU029T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DU-AU025T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU078T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX505DU
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DU-AU041T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DU-AU053T

 شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DT-AU042T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DT-AU054T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU059T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DT-AU068T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU034T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU035T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU039T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU041T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU013T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU018T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU027T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DD-AU032T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU033T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU059T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU089T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU017T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming  FX705DD-AU026T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU028T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-AL042T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-AL049T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-AL052T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-MB74

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-AL007T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-AL021
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-BI5N7
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA506

 شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس FX505GT-BQ023T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF GamingA17 FA706
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF GamingFX505GT-AL006T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-MB74
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-AL052T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-AL049T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU-AL042T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505DU
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-BQ028
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-BQ006T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-BQ025

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU026T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU017T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX505GT-BQ024

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU018T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU027T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU032T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU028T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU059T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU089T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU013T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU039T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU035T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU034T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DD-AU033T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU059T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU054T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU042T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU041T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-AL024T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G15 G512LI
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU078T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX705DT-AU068T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-HN056
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-GTX1650Ti
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-DS71-CA
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-BI7N10

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوسROG Strix G512LI-HN198T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-HN111T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-HN066T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-HN057

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-HN129T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-RS73
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G512LI-SB71-CB
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix Scar III G531GD

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL003T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL007T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL017T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL070T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GD-BQ037
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GD-BQ064
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL003T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ012T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL041T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GD-AL034T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-AL030T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ020T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ021T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ026T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ067R

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-Q52S-CB
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G731GT-AU004T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ132T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G531GT-BQ067T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-BQ016T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-BQ170T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT
BQ269T-BE
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-EB76

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G GL531GT
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-AL018T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-AL195T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-BB51-CB

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G731GT-AU053T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G731GT-AU035T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G731GT-AU006T
شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix G731GT-AU008T

شارژر اورجینال لپ تاپ ایسوس ROG Strix GL531GT-UB74

توان 150 وات
ولتاژ ورودی 100-240 ولت
ولتاژ خروجی 20 ولت
شدت جریان خروجی 7.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل
ابعاد کانکتور 3.7×6.0 میلی‌متر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شارژر لپ تاپ 20 ولت 7.5 آمپر ایسوس مدل ADP-150CH B”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *