انتخاب رشته یا انتخاب دانشگاه؟

بعد از کنکور مهم‌ترین دغدغه یک کنکوری قطعا انتخاب رشته است، اینکه با ا...