شروع برنامه نویسی پایتون (⌐■ ■)

شروع برنامه نویسی پایتون (⌐■ ■)
پایتون رو از نصب تا یادگیری نوشتن کد تو کنسول پایتون و نوشتن فایل پایت...