یادداشت های من | رابط های گرافیکی

یادداشت های من | رابط های گرافیکی
معرفی چند تا فریمورک و کتابخونه گرافیکی، بخصوص توی پایتون، با یه سری ح...